Welcome to the Homepage of Dejan Vinković   

Dejan Vinković

Science and Society Synergy Institute
Bana Jospia Jelacica 22B
40000 Cakovec, Croatia
e-mail: dejan_at_iszd.hr
Mind Exercises

15.05.2017.
Međimurje-plin mi prijeti tužbom

Napomena medijima: o ovom slučaju ne dajem izjave za medije, a sve što imam za reći biti će objavljeno na ovoj stranici.

UVODNA NAPOMENA: Međimurje-plin mi je zaprijetio preko svog odvjetnika tužbom ukoliko javno progovorim o njihovim kršenjima mojih prava kao njihovog tadašnjeg kupaca plina. Nadam se da do tužbe za ovo što sada pišem neće doći, pogotovo nakon što je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) jasno objasnila Međimurje-plinu dopisom od 10.siječnja 2017. da su im postupci prema klijentima bili u koliziji sa Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o tržištu plina. Stoga imam pravo javno progovoriti o mojem iskustvu kako bi što više građana koji se nalaze u sličnoj situaciji (bilo s Međimurje-plinom, bilo s nekom drugim distributerom plina) mogli biti informirani o tome koja su njihova prava i na što moraju obratiti pažnju kako bi izbjegli ponavljanje ovakve situacije . Ukoliko Međimurje-plin ipak odluči pokrenuti tužbu, obratit ću se HERA-i s molbom da aktivira mjere iz svoje nadležnosti prema Međimurje-plinu u cilju uspostave slobodnog tržišta plina, bez zastrašivanja kupaca, sukladno dopisu kojeg je HERA uputila opskrbljivačima plinom 10.siječnja 2017.

UVOD: Krajem prošle godine odlučio sam raskinuti ugovor s Međimurje-plinom o opskrbi plinom i prebaciti se na usluge tvrtke RWE Plin, koji je nudio jeftiniju uslugu. Nedugo nakon toga djelatnik Međimurje-plina došao je na moja kućna vrata i zatražio da potpišem neki papir o raskidu ugovora, što sam neoprezno i potpisao misleći da se radi o nastavku procedure raskida ugovora s Međimurje-plinom. Međutim, radilo se o papiru kojim ja navodno odustajem od prelaska na usluge RWE Plina. O tom nekorektnom postupku Međimurje-plina napisao sam kratki tekst na svojem facebook zidu, nakon čega sam dobio prijetnju tužbom od strane Međimurje-plina ukoliko nastavim javno govoriti o svojem iskustvu s njihovom uslugom. Prijelaz na RWE Plin sam konačnuo uspio uspostaviti dva mjeseca kasnije, a naknadno sam na web stranicama HERA-e pronašao da je Međimurje-plin bio upozoren na nezakonitost ugovora kojeg su od svojih kupaca tražili da potpišu u trenutku kada je Međimurje-plin bio jedini distributer plina na svom područuju, a da njihov korigirani ugovor nikad nisam dobio na potpis iako sam morao, te da su upozoreni da je način kako su od mene dobili potpis za odustajanje od RWE Plina bio nezakonit i predstavlja kršenje mojih prava kao potrošača. Niti u jednom trenutku Međimurje-plin mi se nije ispričao. Uprava koja je odobrila takav postupak prema svojim potrošačima nedavno (veljača 2017.) je ponovo dobila povjerenje lokalne politike da nastavi voditi Međimurje-plin.

KRONOLOGIJA:

1. Dana 14.12.2016. potpisujem ugovor s RWE Plin d.o.o., koji je odmah provjerio jesu li zadovoljeni preduvjeti za moj prijelaz iz Međimurje-plina na RWE Plin i preuzima obavezu obavijestiti Međimurje-plin o mojem raskidu ugovora. Ugovor koji imam s Međimurje-plinom je OVDJE. U tom trenutku još ne znam da je HERA taj ugovor proglasila nezakonitim zbog kršenja prava potrošača, jer mi Međimurje-plin nikada nije dostavio korigirani ugovor na potpis, što su bili dužni napraviti.

2. Nekoliko dana poslije dolazi mi na vrata djelatnik Međimurje-plina (tako se predstavio, a i parkirao se ispred kuće sa službenim autom tvrtke, tako da nema dileme da se radi o njima) i daje mi neki papir za koji tvrdi na moram sad potpisati jer sam bio potpisivao ugovor s RWE-plinom. Ostajem zbunjen jer su mi djelatnici RWE-plina, tokom razgovora na telefon i uživo prilikom potpisivanja ugovora, objasnili da ne moram podnositi nikakve zahtjeve o raskidima ugovora, pa sam jasno naglasio gospodinu na vratima da sam ja prešao na RWE-plin. No on i dalje inzistira da ja moram to potpisati, pa ja to i potpisujem u žurbi bez detaljnog čitanja. U tom trenutku vjerujem da je Međimujre-plin ozbiljna tvrtka koja ne bi posezala za zavaravajućom poslovnom praksom, i da se stoga radi samo o formalnosti oko prijelaza s jednog na drugi ugovor. Što sam zapravo potpisao nalazi se OVDJE (primjetite da dokument nema niti upisan datum!)

3. Napominjem da me _nitko_ ni tada ni nakon toga ni na koji način nije iz Međimurje-plina kontaktirao o tome postoji li neki i koji problem oko raskida ugovora, postoje li neki i koji uvjeti zbog čega ne bih mogao raskinuti ugovor, i postoje li neke i koje obaveze proistekle iz raskida ugovora.

4. Nakon nekoliko dana dobivam poziv iz RWE-plina s upitom zašto sam nakon potpisa ugovora tako brzo odustao i prije nego li je ugovor zaživio. Ostao sam zubnjen pitanjem, i tada mi je palo na pamet da se možda radi o onoj posjeti djelatnika Međmurje-plina. Odlazim potražiti kopiju potpisanog papira, i ustinu - radi se o izjavi po kojoj ja odustajem od promjene dobavljača plina! Potvrđujem u telefonskom razgovoru s RWE-plinom da mi _nije_ bila namjera odustati, i da se radi o pokušaju prijevare mene kao potrošača, te da ću o ovome pistati na svom facebook profilu i dajem odmah dopuštenje da RWE-plin koristi moj slučaj i ime u svojim daljnjim komunikacijama s trećim stranama na ovu temu.

5. Dana 29.12.2016. objavljujem tekst na Facebooku (vidi tekst OVDJE)

6. Nakon nekoliko dana dobivam poziv od djelatnice RWE Plina iz odjela za odnose s javnošću kako je RWE, između ostalog, tu priču pretvorio u prilog za medije, i da postoje problemi oko objave u nekim medijima u Međimurju koji traže da im ja osobno dam izjavu. Potvrđujem ponovo da je u redu da koriste moje ime i moju izjavu na facebooku, ali da ne želim pričati s novinarima.

7. Međimurje-plin preko svog odvjetničkog ureda šalje 9.1.2017 (pismo sam zaprimio 14.1.2017) pismo (vidi OVDJE). U tom pismu se navodi: a) da sam raskinuo ugovor s Međimurje-plinom prije isteka ugovora kršeći članak 13. ugovora b) da je moja izjava na facebooku neutemeljena c) da sam se obraćao javnosti putem facebooka i Novog lista d) da ako nastavim s daljnjim "gore opisanim aktivnostima" Međimurje-plin će me tužiti za nanošenje štete

8. Činjenično stanje oko sadržaja tog pisma je slijedeće (primjetite iz ovog i koliko je sramotno loše to pismo sastavljeno i da jedino što mogu iz tog postupka Međimurje-plina zaključiti je da me žele zastrašiti ne bi li zašutio o tome kako se ponašaju!):
a) Međimurje-plin nikada, pa ČAK ni u ovom pismu, me nije obavijesto o tome kako sam ja to prekršio članak 13. ugovora.
b) Članak 13. ugovora izričito navodi da imam pravo raskinuti ugovor (obavijest o raskidu ugovora u moje ime podnio je RWE Plin).
c) u pismu se ne navodi što je konkretno neutemeljeno u mojoj izjavi na facebooku, koja se uopće ni ne bavi raskidom ugovora (što se vidi OVDJE), nego načinom na koji me se "navuklo" da potpišem odustajanje od ugovora s RWE Plinom
d) ako Međimurje-plin smatra da sam kršio članak 13. ugovora, zašto mi je onda njihov djelatnik dao da potišem izjavu o odustajanju od ugovora s RWE Plinom? Ukoliko je došlo do kršenja ugovora, morali su me službeno obavijestiti i o toj činjenici i o posljedicama koje proizlaze iz tog kršenja ugovora, te mi ponuditi rok u kojem imam pravo se očitovati na njihove tvrdnje ili odustati od raskida ugovora.
e) nigdje u pismu ne navode kada i gdje točno su objavljenje moje sporne izjave (datumi, izdanje, stranica novina), i koji dijelovi mojih izjava su sporni/netočni (ne može čitava izjava biti sporna, nego neki njezin konkretni sadržaj koji po njima ne odgovara činjenicama).
f) ja NISAM davao izjavu Novom listu, niti me je Novi list ikada kontaktirao na ovu temu, niti uopće znam kada i što je u Novom listu izašlo na ovu temu. Pretpostavljam da se radi o prilogu koji je objavljen kroz aktivnoist službe odnosa s javnošću RWE Plina. Sporni prilog nisam do sada uopće još ni vidio. g) nije jasno što znači "gore opisane aktivnosti": ne smijem govoriti u javnosti? Što konkretno ne smijem govoriti? Ne smijem raskinuti ugovor s Međimurje-plinom? S obziorm na nedorečenost prijetnje tužbom, mogu je interpretirati jedino na najkonzervativniji način, a to je da mi Međimurje-plin želi oduzeti pravo na javni govor i na raskid ugovora!

9. Budući da je prijetnja tužbom temeljena na članku 13. ugovora s Međimurje-plinom (vidi OVDJE), uočavam slijedeće:
a) članak meni dopušta raskid ugovora
b) ali ujedno ako raskinem ugovor dužan sam isplatiti NEISPORUČEN plin prema procjeni potrošnje koju navode u članku 6., iako se u članku 8. navodi da se plaćanje izvodi po izmjerenoj potrošnji!
c) u trenutku kada sam taj ugovor potpisivao, Međimurje-plin je imao monopolistički položaj na tržištu i nisam imao mogućnosti pregovora nego je ugovor stigao na kućnu adresu sa zahtjevom da ga potpišem kako ne bi došlo do problema oko isporuke plina.

10. Nakon svega ponovo kontaktiram RWE Plin, potpisujem novi zahtjev za promjenu opskrbljivača, te otkrivam kako ne samo da sam u pravu oko tvrdnje da su prekršena moja prava kao potrošača (slijedom Zakona o zaštiti potrošača), nego i da je HERA još sredinom 2016. srušila ugovore koje je Međimurje-plin potpisivao sa svojim krajnjim kupcima plina (pa tako i onaj koji sam ja potpisao), i da je na snazi novi ugovor u kojem u članku 13. više ne stoji obaveza plaćanja neisporučenog plina. Taj novi ugovor nisam dobio na potpis (iako sam morao), nego samo stoji na web-stranicama Međimurje-plina. Obaveza plaćanja neisporučenog plina je maknuta jer je nezakonita (vidi Članak 54, stavak 4 i Članak 61, stavak 7 u Zakonu o tržištu plina) Još zanimljivije je da je HERA dopisom od 10. siječnja 2017. upozorila distributere plina, pa tako i Međimurje-plin, da su postupci kojima odvraćaju ljude od promjene opskrbljivača plinom nezakoniti jer sukladno Zakonu o zaštiti potrošača spadaju u domenu nepoštene poslovne prakse prema potrošačima, što uključuje i zavaravajuću poslovnu praksu i agresivnu poslovnu praksu. Pritom je na samom kraju dopisa i zaprijetila sankcijama svima koji će i dalje pokušavati krajnjim kupcima otežavati slobodni odabir i promjenu opskrbljivača plinom.